สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

03

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน. 63

ด้วย วันนี้ 16 มิ.ย. 63. กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออก ได้จัดประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีท่านสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ. ดร.อังคณา สุขเทวี รอง ผอ.สตผ. และบุคลากรกลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563 แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/Zozo9fiMOfc

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535