สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าว:

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….

Slider

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.โดย สตผ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างแบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมให้คณะติดตามเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือสั่งการ/คู่มือ

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

Forum breadcrumbs - You are here:ถาม-ตอบMembers
You need to log in to create posts and topics.

Members

12
Show Filters
aorhaNormal
0 Posts
Seen 2 days ago
aorhaaorNormal
0 Posts
Seen 2 days ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
karitthaAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 weeks ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
Narathip ThongsopaAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
penpetAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
phatcharawadeeAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
puyapatAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
RachlBetNormal
0 Posts
Seen 2 weeks ago
RobertwagNormal
0 Posts
Seen 1 week ago
sasiphatAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
satitAdministrator
0 Posts
Seen 3 weeks ago
0 Posts
Seen 3 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
suchada swangphetAdministrator
0 Posts
Seen 3 months ago
0 Posts
Seen 2 months ago
0 Posts
Seen 1 month ago
12

Link ที่เกี่ยวข้อง

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535