:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  ร่างมาตรฐานสำนักงานเขตฯปี61เพื่อใช้เตรียมการฯ: [เปิด 259 ครั้ง]
  ไฟล์พีดีเอฟยุทธศาสตร์ที่ 6conference24มค61: [เปิด 211 ครั้ง]
  รายชื่อผู้ดูแลฯe-MESปีงบประมาณ พ.ศ.2561: [เปิด 549 ครั้ง]
  ด่วนชี้แจงรายงานเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน: [เปิด 644 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามประชุม ผอ.สพท.22ธ.ค.60: [เปิด 307 ครั้ง]
  หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตให้ส่งรายชื่อผู้ดูและระบบอีมี: [เปิด 205 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามรายการพุธเช้าฯวันที่8ธค60: [เปิด 193 ครั้ง]
  คู่มือรายงานติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ทางอีมี: [เปิด 486 ครั้ง]
  แจ้งเตรียมรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ.: [เปิด 924 ครั้ง]
  คู่มือดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สนผ.: [เปิด 302 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


การรายงานการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขตฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1040/0 ]
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรายงานเลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1056/0 ]
ร่างมาตรฐานสำนักงานเขตฯปี61สำหรับท่านที่ต้องการก่อน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 600/0 ]
สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว  โดย สุปรา.. [ อ่าน/ตอบ 228/0 ]
การรายงานประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2192/0 ]
ระบบรายงานอ่านออกฯและPISAจะเปิดระบบ17ม.ค.61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1980/0 ]
ด่วน การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 5298/0 ]
ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯพุธเช้าฯได้แล้วครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4304/1 ]
อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1124/0 ]
สตผ.จะทำการประเมินผลฯ พุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1028/0 ]
ด่วนทีสุด ตามที่กำหนดประชุม ผอ.เขตวันศุกร์ที่ 29ธ.ค.นี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 554/0 ]
ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 587/0 ]
ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกล  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 810/3 ]
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบอีมี(eMES)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 887/0 ]
อยากให้มีคู่มือการทำงานในระบบ e-MES  โดย จันทร.. [ อ่าน/ตอบ 680/1 ]
การปรับปรุงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในระบบติดตามฯ(e-MES)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 622/1 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team