Untitled Document
Untitled Document
 กิจกรรมของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
สตผ.จัดงานเปิดบ้านระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

สตผ.จัดงานเปิดบ้านระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 รองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดย ผอ.สตผ...
[รายละเอียด]
สตผ.จัดงานเปิดบ้าน23-24 พ.ค.61

รองเลขาธิการ กพฐ.นายณรง แผ้วพลสง เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้าน สตผ. โดย ผอ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 ...
[รายละเอียด]
ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ประชุมสัมมนา ตรวจสอบปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ประชุมสัมมนา ตรวจสอบปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสต...
[รายละเอียด]
ผอ.สตผ.นำคณะติดตามเชิงประจักษ์PLCโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สตผ.นำคณะติดตามเชิงประจักษ์PLCโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 13-15 กุมภา...
[รายละเอียด]
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ม.ล.ปริยดา ดิศกุล)เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษและตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ม.ล.ปริยดา ดิศกุล)เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษและตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพฐ.โด...
[รายละเอียด]
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) รักษาการ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(สตผ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

22มกราคม2561 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศ...
[รายละเอียด]
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เปิดเผยว่า จากการสำรวจ พุธเช้าข่าว สพฐ.นั้น สพฐ.ปลื้ม โพล96%ชี้พุธเช้าข่าว สพฐ.ช่วยโรงเรียนทราบนโยบายแนวปฏิบัติเร็วขึ้น

ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวาณิช เปิดเผยว่า จากการสำรวจ พุธเช้าข่าว สพฐ.นั้น สพฐ.ปลื้ม โพล96%ชี้พุธเช้าข่าว สพฐ.ช่วยโรงเรียน...
[รายละเอียด]
ผอ.สตผ.นำคณะร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

ผอ.สตผ.นำคณะร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561หน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศธ.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ...
[รายละเอียด]
กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน รมว.ศธ.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561

กระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศธ.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2561 ร่วมกับผุ้บริหารระดับสูงขององค์...
[รายละเอียด]
ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช เยี่ยมเด็กทุนพระราชทาน 2 ราย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560

ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช เยี่ยมเด็กทุนพระราชทาน 2 ราย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 รายแรกนักเรียนชั้น ม.6 โดยได้พูดคุยกับ ผอ...
[รายละเอียด]