Untitled Document
Untitled Document
  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 03-11-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [1310]


    
      ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีชาว สพค.เดินทางมาส่ง และชาว สตผ.ต้อนรับ ณ ห้องทำงานและห้องประชุม สตผ.ในการนี้ ผอ.สตผ.ได้มอบนโยบายในการติดตามที่สำคัญ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล เช่น ในเรื่องของศาสตร์พระราชา ในเรื่องของการพัฒนาครู เรื่องของการพัฒนาระบบไอซีที เป้นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผลการติดตามและประเมินผล เป็นไปได้รวดเร็ว ทันการนำผลไปใช้ และตอ้งตรงเรื่องที่ต้องการโดยการยึดหลักการทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ ภาพข่าว

 

 


ภาพประกอบ