•   สตผ.จัดงานเปิดบ้านระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
 •   สตผ.จัดงานเปิดบ้าน23-24 พ.ค.61
 •   ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ประชุมสัมมนา ตรวจสอบปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •   ผอ.สตผ.นำคณะติดตามเชิงประจักษ์PLCโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1

Director

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Files Explorer

 • ถึงทุกเขต คู่มือการเข้าระบบรายงานมาตรฐานฯปี61  Download[1145]201887071025.pdf
 • ถึง สพท.ทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐานเขต ฯปี61  Download[1054]2018523183523.zip
 • แบบสอบถามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบติดตามฯเขต  Download[638]2018427084741.pdf
 • มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้)  Download[338]2018421053424.zip
 • แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61  Download[1221]201842110941.zip

Webboard

No Title Owner Read Ans
4868 การรายงาน ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน   วรรณิภา คฤหานนท์
2018-11-29 12:46:56
220 0
4867 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสังกัด สพป.ตอบแบบสอบถาม   อรุณ พรหมจรรย์
2018-11-12 08:01:42
1780 0
4864 ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61   อรุณ พรหมจรรย์
2018-08-07 07:13:22
5065 0
4861 ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-05-23 19:01:47
3455 0
4860 แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-05-23 07:47:03
2274 0
4859 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา   อรัญญา จิวะชาติ
2018-05-21 15:23:19
1493 0
4858 ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ   อรุณ พรหมจรรย์
2018-04-27 09:07:16
1399 0
4857 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-04-02 11:14:27
3345 2

Top Five

Donec rutrum erat non arcu gravida porttitor. Nunc et magna nisi. Lore aliquam at erat in lorem purus aliquet mollis. Fusce elementum velit vel dolor iaculis egestas.

 • 70%
  สพป.
 • 80%
  สพป.
 • 90%
  สพป.
 • 80%
  สพป.
 • 70%
  สพป.

Calendar