ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เนื่องจากเลขาธิการ กพฐ.กำหนดประชุม ผอ.สพท.และคณะของเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนปีใหม่นี้ ในวันที่ 22และ29 ธ.ค.60 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ และมอบให้ สตผ.รับผิดชอบการเข้าประชุมของกลุ่มเป้าหมายปลายทางที่กำหนดแต่ละครั้ง ติดตาม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างการประชุม ติดตามว่ามีการเข้าประชุมตามที่กำหนดหรือไม่ ระยะที่ 2 หลังการประชุมภายใน 3 วัน ติดตามความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ระยะที่ 3 ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครูและนักเรียน ทั้งนี้ รายการที่ติดตามให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดของ ผอ.สพท.และการประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง(3เดือนครั้งหรือปีละ4ครั้ง)ที่จะมีการสัมมนาแบบFace To Face

ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เนื่องจากเลขาธิการ กพฐ.กำหนดประชุม ผอ.สพท.และคณะของเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนปีใหม่นี้ ในวันที่ 22และ29 ธ.ค.60 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ และมอบให้ สตผ.รับผิดชอบการเข้าประชุมของกลุ่มเป้าหมายปลายทางที่กำหนดแต่ละครั้ง ติดตาม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างการประชุม ติดตามว่ามีการเข้าประชุมตามที่กำหนดหรือไม่ ระยะที่ 2 หลังการประชุมภายใน 3 วัน ติดตามความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ระยะที่ 3 ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครูและนักเรียน ทั้งนี้ รายการที่ติดตามให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดของ ผอ.สพท.และการประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง(3เดือนครั้งหรือปีละ4ครั้ง)ที่จะมีการสัมมนาแบบFace To Face

Comments (3)

 • อรุณ พรหมจรรย์

  2017-12-21 11:33:11Reply 1

  - ครั้งที่ 1 วันที่22 ธ.ค.60 เวลา8:00น. โดยมึเลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผอ.สพท. รองผอ.สพท.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และจนท.ICT เรื่องที่จะประชุม 1) การใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตและโรงเรียน 2) การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนพื้นที่สูงจ.ภาคเหนือ 3) การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 4)การสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5) การขอความร่วมมือ งดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลางของสพฐ. 6) การเตรียมความพร้อมในการประชุมครั้งต่อไป(มอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการ) ในวันที่29 ธ.ค.60 เวลา8:00น.เป็นต้นไป.

 • อรุณ พรหมจรรย์

  2017-12-21 11:38:13Reply 2

  การรายงานเบื้องต้นให้ผ่านระบบตามเว็บไซต์พุธเช้าข่าว สพฐ. เว็บไซต์ http:210.1.20.56 โดยต้องแนบสำเนาบันทึก การประชุมอนย่างเป็นทางการมาด้วยมาด้วย

 • อรุณ พรหมจรรย์

  2017-12-21 20:12:33Reply 3

  ตัวอย่างแบบติดตามฯ (ระยะแรก) ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ 22 ธันวาคม 2560 อยู่ที่หน้าหลักอีมี และ หน้าเว็บติดตามพุธเช้าข่าว สพฐ.

Leave a comment

Post Comment