อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56 พร้อมนี้จะทำการเปิดระบบติดตามประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 ให้โรงเรียนแต่ละภาค ทางระบบe-MES แต่ละภาค โดยแต่ละเขตต้องเปิดระบบให้โรงเรียนนะครับ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (เหมือนรายงานการอ่านออกเขียนได้ และPISA)

อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56 พร้อมนี้จะทำการเปิดระบบติดตามประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 ให้โรงเรียนแต่ละภาค ทางระบบe-MES แต่ละภาค โดยแต่ละเขตต้องเปิดระบบให้โรงเรียนนะครับ ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (เหมือนรายงานการอ่านออกเขียนได้ และPISA)

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment