ระบบรายงานอ่านออก เขียนได้ และPISA ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61 จะเปิดระบบในวันพุธที่ 17 ม.ค.61 เวลาประมาณ 13.00 น.เพื่อลดความคับคั่งในการรายงาน ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระบบรายงานอ่านออก เขียนได้ และPISA ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61 จะเปิดระบบในวันพุธที่ 17 ม.ค.61 เวลาประมาณ 13.00 น.เพื่อลดความคับคั่งในการรายงาน ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment