เรียน จนท.ดูแลระบบอีมี ทุกท่าน ครับ การรายงานการประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพฐ.มอบให้ สทร.แจ้งและรับรายงานแต่มอบให้ สตผ.ติดตาม ฯ ก็แบบนี้นะครับ ก็รายงานข้อมูล ที่ สทร.ด้วย ส่วน สตผ.ให้รายงานที่เว็บพุธเช้าข่าว สพฐ.ซึ่งทำช่องทางไว้ให้แล้วครับ วันที่ 19 มกราคม 2561 เช้าและบ่าย ครับ เป็นการรีเช็ค ครับ อนึ่ง ที่เว็บ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ใช้รายงานทั้ง พุธเช้าฯ และการประชุม ผอ.เขต (รวมทั้งประชุม ผอ.เขต ในเรื่องการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครับ)

เรียน จนท.ดูแลระบบอีมี ทุกท่าน ครับ การรายงานการประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพฐ.มอบให้ สทร.แจ้งและรับรายงานแต่มอบให้ สตผ.ติดตาม ฯ ก็แบบนี้นะครับ ก็รายงานข้อมูล ที่ สทร.ด้วย ส่วน สตผ.ให้รายงานที่เว็บพุธเช้าข่าว สพฐ.ซึ่งทำช่องทางไว้ให้แล้วครับ วันที่ 19 มกราคม 2561 เช้าและบ่าย ครับ เป็นการรีเช็ค ครับ อนึ่ง ที่เว็บ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ใช้รายงานทั้ง พุธเช้าฯ และการประชุม ผอ.เขต (รวมทั้งประชุม ผอ.เขต ในเรื่องการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครับ)

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment