แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ส่วนการรายงานทางอีมีจะแจ้งอีกครั้ง ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201842102306.zip&no=83

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ส่วนการรายงานทางอีมีจะแจ้งอีกครั้ง ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201842102306.zip&no=83

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment