แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ส่วนการรายงานทางอีมีจะแจ้งอีกครั้ง ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201842102306.zip&no=84

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ส่วนการรายงานทางอีมีจะแจ้งอีกครั้ง ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201842102306.zip&no=84

Comments (2)

  • เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์

    2018-04-23 10:24:09Reply 1

    ให้เริ่มรายงานไตรมาสที่เท่าไรคะ2หรือ3

  • อรุณ พรหมจรรย์

    2018-04-24 11:10:26Reply 2

    แล้วแต่ตัวชี้วัด ที่กำหนด ไตรมาส 1และหรือ2ครับ ซึ่งควรเสร็จภายในต้น พ.ค. ครับ

Leave a comment

Post Comment