เรียน อ.อรุณ พรหมจรรย์ ขอเรียนสอบถามว่า กรณีผู้อำนวยการฯ ไม่อยู่เนื่องจาก เข้าเรียนหลักสูตร นปส.เป็นเวลา 3 เดือน มิได้ประจำอยู่เขตฯ ต้องให้รองผอ.รักษาราชการแทน ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แทนหรือเปล่าค่ะ เนื่องจากต้องรายงานเข้าระบบe-mes ขอบคุณค่ะ

เรียน อ.อรุณ พรหมจรรย์ ขอเรียนสอบถามว่า กรณีผู้อำนวยการฯ ไม่อยู่เนื่องจาก เข้าเรียนหลักสูตร นปส.เป็นเวลา 3 เดือน มิได้ประจำอยู่เขตฯ ต้องให้รองผอ.รักษาราชการแทน ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แทนหรือเปล่าค่ะ เนื่องจากต้องรายงานเข้าระบบe-mes ขอบคุณค่ะ

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment