เรียนผู้ดูแลระบบ จากการที่รายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม ร.ร. ของ ร.ร.สังกัด สพป.ปข.1 พบว่า ร.ร.บ้านหนองยายเอม อ.เมืองฯ ยุบแล้วแต่ยังปรากฎชื่อ ส่วน ร.ร.ที่หายไป คือ ร.ร.บ้านช้างเผือก อ.บางสะพานน้อย ตอนนี้ สพป.ปข.1 มี ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 โรงเรียน ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนผู้ดูแลระบบ จากการที่รายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม ร.ร. ของ ร.ร.สังกัด สพป.ปข.1 พบว่า ร.ร.บ้านหนองยายเอม อ.เมืองฯ ยุบแล้วแต่ยังปรากฎชื่อ ส่วน ร.ร.ที่หายไป คือ ร.ร.บ้านช้างเผือก อ.บางสะพานน้อย ตอนนี้ สพป.ปข.1 มี ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 โรงเรียน ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment