สตผ.โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช นำทีมติดตามเชิงประจักษ์ผลความสำเร็จ PLC เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยลงพื้นที่ติดตามผลเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (professional Learning Community)หรือชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม สพป.น่าน เขต 1 (ภาคเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากทราบผลเชิงประจักษ์แล้ว ยังนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในสถานศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์ ผอ. ครู ในการใช้กระบวนการPLC สู่ห้องเรียน และมีการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ ทั้งนี้ จะกำหนดติดตามเชิงประจักษ์ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ๆ ละ 1 โรง และทำสารคดีเผยแพร่ต่อไป พร้อมนี้ คณะได้สมทบทุนจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าอาหารสำหรับเด็กพักนอน ภาพข่าว

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Pellentesque pellentesque eget tempor tellus. Fusce lacinia tempor malesuada. Ut lacus sapien, placerat a ornare nec, elementum sit amet felis. Maecenas pretium lorem hendrerit eros sagittis fermentum.
  • Share This Story

about author

Tom Jobs

CEO at jQuery Rain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip, sed do eiusmod tempor incididunt ut aut reiciendise voluptat maiores alias consequaturs aut perferendis doloribus omnis saperet docendi nec, eos ea alii molestiae aliquand.

Last 5 Activities

Read More
Read More
Read More
Read More