ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช เยี่ยมเด็กทุนพระราชทาน 2 ราย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 รายแรกนักเรียนชั้น ม.6 โดยได้พูดคุยกับ ผอ. รร. ถิ่นโอภาสวิทยา สังกัด สพม.37 โดยนักเรียนที่ได้รับทุน รายนางสาวมณี หัวฝาย อยู่กับพ่อ และพี่ชาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างบ้านให้ใหม่ เพื่อให้มีห้องแยกสัดส่วน ทางโรงเรียน สนับสนุน มอเตอร์ไซค์เนื่องจากไม่มีรถเมล์ผ่าน ชื่นชมว่าเป็นเด็ก เรียนดี มีมีครูที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างดี ขณะนี้ได้รับโควต้าศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความใฝ่ฝันอยากเป็นครูคณิตศาสตร์ ส่วนรายที่สอง เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานฯ ราย น.ส.เกวลิน โปร่งใจ นักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมป์ สังกัด สพม.เขต 37 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 อาศัยอยู่กับยายสองคน เป็นนักเรียนที่ มีความสามารถด้านโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในอนาคตอยากเป็นครูคณิตศาสตร์ จากที่ได้ไปเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนทั้ง 2 ราย สิ่งที่ได้พบเห็นและสิ่งที่น่าภูมิใจ คือ- ความภูมิใจและความมุ่งมั่นของนักเรียน ซึ่งเมื่อได้รับทุน จะนึกถึงความพระกรุณาธิคุณของ ร. 10 ที่ให้ชีวิตใหม่ ให้อนาคตกับเด็กนักเรียน -การนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนของ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ (นายสมศักดิ์ เจริญธรรม) ทำให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และผู้ปกครองรู้จักและรักผู้อำนวยการโรงเรียน -ความเข้มแข็งของเครือข่าย ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างไว้ มีทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้านมาร่วมสนับสนุน ภาพข่าว

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Pellentesque pellentesque eget tempor tellus. Fusce lacinia tempor malesuada. Ut lacus sapien, placerat a ornare nec, elementum sit amet felis. Maecenas pretium lorem hendrerit eros sagittis fermentum.
  • Share This Story

about author

Tom Jobs

CEO at jQuery Rain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip, sed do eiusmod tempor incididunt ut aut reiciendise voluptat maiores alias consequaturs aut perferendis doloribus omnis saperet docendi nec, eos ea alii molestiae aliquand.

Last 5 Activities

Read More
Read More
Read More
Read More