22มกราคม2561 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(สตผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช พร้อมด้วยคณะนิเทศจิตอาสาฯ ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) ในโรงเรียนที่สอนโดยใช้ระบบ DLTV พบว่าการเรียนกับครูตู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีสถิติเป็นที่น่าพอใจ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม จากทุกภาคของประเทศไทย และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากจะตอบโจทย์โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ครูไม่ครบชั้นแล้ว ยังสามารถช่วยให้โรงเรียนที่มีครูคนเดียว สามารถสอนประจำชั้นทุกวิชาได้อย่างมีคุณภาพ คณะนิเทศจิตอาสาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยไปที่ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อยู่ในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นกับการสอนจากครูตู้ หรือครูดาวเทียม เกินความคาดหมาย การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือครูตู้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียม เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กไทย ที่จะมาเป็นกำลังหลักสำคัญ ในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป ข่าวจากเว็บไซต์ เนชั่นทีวี http://www.nationtv.tv/main/content/378598535/

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Pellentesque pellentesque eget tempor tellus. Fusce lacinia tempor malesuada. Ut lacus sapien, placerat a ornare nec, elementum sit amet felis. Maecenas pretium lorem hendrerit eros sagittis fermentum.
  • Share This Story

about author

Tom Jobs

CEO at jQuery Rain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip, sed do eiusmod tempor incididunt ut aut reiciendise voluptat maiores alias consequaturs aut perferendis doloribus omnis saperet docendi nec, eos ea alii molestiae aliquand.

Last 5 Activities

Read More
Read More
Read More
Read More