เนื่องจากหลายเขตฯประสานอยากให้ทำระบบการรายงานการไปตรวจเยี่ยมเขตทุกเดือน ซ้ำโรงได้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถรายงาน ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขต/รองฯ/ผอ.กลุุ่ม/ศน./จนท./อื่นๆ/ได้ตั้งแต่ 21 ก.ค .62 (ไม่บังคับรายงาน) ให้ใช้Chromeรายงานได้

เนื่องจากหลายเขตฯประสานอยากให้ทำระบบการรายงานการไปตรวจเยี่ยมเขตทุกเดือน ซ้ำโรงได้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถรายงาน ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขต/รองฯ/ผอ.กลุุ่ม/ศน./จนท./อื่นๆ/ได้ตั้งแต่ 21 ก.ค .62 (ไม่บังคับรายงาน) ให้ใช้Chromeรายงานได้

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment