ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ประชุมสัมมนา ตรวจสอบปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของนายกรัฐมนตรี นโบบายกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการรายงานทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เมื่ิอวันที่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 เพื่อเตรียมการติดตามและประเทินผลให้เป็นไปไดด้วยดี มีประสิทธิภาพ

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Pellentesque pellentesque eget tempor tellus. Fusce lacinia tempor malesuada. Ut lacus sapien, placerat a ornare nec, elementum sit amet felis. Maecenas pretium lorem hendrerit eros sagittis fermentum.
  • Share This Story

about author

Tom Jobs

CEO at jQuery Rain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip, sed do eiusmod tempor incididunt ut aut reiciendise voluptat maiores alias consequaturs aut perferendis doloribus omnis saperet docendi nec, eos ea alii molestiae aliquand.

Last 5 Activities

Read More
Read More
Read More
Read More