สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
Bureau of Monitoring and Evaluation 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC) 


ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างภารกิจ/อำนาจหน้าที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง และ กรุงเทพฯ

กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก

กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ

กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้

กลุ่มติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ภาคใต้ชายแดน

กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

รายงานประจำปี สพฐ.

ภาพข่าว/กิจกรรม
ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน 20 พ.ย.62 [ 23-11-2019 ] @central review(67)
   ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน... เมื่อ 20 พ.ย.62 ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส More.
งานเก๋บผักใส่ซ้า จิตอาสาฮ่วมใจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ 23-11-2019 ] @central review(46)
   งานเก๋บผักใส่ซ้า จิตอาสาฮ่วมใจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ More.
การประชุมจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562 [ 28-09-2019 ] @central review(249)
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท More.
ทั้งหมด

หนังสือแจ้งสั่งการ เอกสาร รายงาน

[เอกสาร] แจ้ง สพท.ทุกเขต ผลการคัดเลือก ก.ต.ป.น.ต้นแบบ เบื้องต้น 18 เขต
เปิด 352 | ไฟล์ 1 |
[เอกสาร] เอกสารการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ค.- ก.ย.ปี2562
เปิด 582 | ไฟล์ 1 |
[เอกสาร] คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด 1690 | ไฟล์ 1 |
[เอกสาร] แจ้งทุกเขตรายงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สพฐ.ปีงบ62
เปิด 1318 | ไฟล์ 1 | | ไฟล์ 2 | | ไฟล์ 3 |
[รายงาน] แจ้ง สพท. ทุกเขต แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งภายในวันที่ 15 ม.ค. 2562
เปิด 2792 | ไฟล์ 1 | | ไฟล์ 2 | | ไฟล์ 3 |
กระดานฝากข้อความ ต้องการโพสต์ข้อความ คลิก http://203.159.164.40/~eme40/Visitor Statistics
» 1 Online
» 85 Today
» 40 Yesterday
» 85 Week
» 830 Month
» 66279 Year
» 66591 Total
Record: 1017 (15.10.2019)