หน้าแรก

อัปเดทข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

14/11/2023
Avatar

กลุ่มกระจ่ายอำนาจฯ สตผ.สพฐ.

20/10/2023
กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

28/09/2023

เอกสารรายงาน/ติดตาม

Video clip media

คลินิก สตผ.

หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สตผ.)

knowledge base

ระบบรายงาน

เป็นระบบ ฉับไว แม่นยำ เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ

eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

นโยบายเร่งด่วน สพฐ.
(Quick Policy)

รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานอของ ก.ต.ป.น.

การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การติดตามนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

DASHBOARD

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สตผ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

saraban04003@obec.go.th, emes.obec2021@gmail.com
0 2288 5867
Message us