กลุ่มวิจัยฯ สตผ.สพฐ.

กลุ่มวิจัยฯ สตผ.สพฐ.

08/09/2023
Avatar

สตผ.สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

07/09/2023
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคกลาง สตผ.สพฐ.

05/09/2023
กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ สตผ.สพฐ.

04/09/2023
Avatar

สตผ.สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

31/08/2023
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ สตผ.สพฐ.

30/08/2023
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21/08/2023
Avatar

ฝ่ายพัฒนาระบบติดตามฯ

21/08/2023
กลุ่มวิจัยฯ สตผ.สพฐ.

กลุ่มวิจัยฯ สตผ.สพฐ.

15/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืดคลินิก สตผ.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืดคลินิก สตผ. จากการร่วมสนุกในกิจกรรม “ชอบกดถูกใจ ใช่กดหัวใจ ต่อเติมช่วย comment ” ในรายการคลิกนิก สตผ. ครั้งที่ 6 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

14/08/2023
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ.สพฐ.

08/08/2023

สตผ. สพฐ. จัดประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สตผ. สพฐ. จัดประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26/07/2023
1 2 3 4 5
Message us