ชวนเสพสื่อ

โครงการการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด” วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน”

“การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา” กรณีการยกระดับผลสัมฤทธ์การเรียน (คณิตศาสตร์-ภาษาไทย) โดยใช้ “การแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ” การเรียนการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างคนดีให้บ้านเมือง