------------------

ข่าวสารระบบ e-MES

คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สุวิทย์ บึงบัว

Read More »

ผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข่าวล่าสุด

Read More »