ขอแก้ไขรายงานผลมาตรฐาน63

Download

1057 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 24-02-2021 16:52

Share
DescriptionPreviewVersions
ข้อแก้ไขรายงานผลฯ ตามมาตรฐาน สพท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

ขอแก้ไขการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหน้า ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 − 11 =