คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (อัพเดต 2 กันยายน 2563)

Download

18249 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 02-09-2020 9:25

Share
DescriptionPreviewVersions
PT-Manual-Update20963.pdf

(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการนำส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบการรายงานตัวชี้วัด)