คู่มือการรายงาน นโยบาย ศธ. และจุดเน้น สพฐ. 64

Download

8036 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 22-07-2021 16:02

Share
DescriptionPreviewVersions
คู่มือการรายงานนโยบายศธจุดเน้นสพฐ 64Download.pdf

คู่มือการรายงานรายงานในส่วนที่ 3 (นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และส่วนที่ 4 (จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) ตามแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − fifteen =