รายงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

Download

318 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 17-09-2021 16:18

Share
DescriptionPreviewVersions
เล่มสรุปโครงการAL2564เอกสารแนบ3.pdf

รายงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + seven =