รายงานผลตัวชี้การติดตามวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download

874 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 21-09-2020 12:25

Share
DescriptionPreviewVersions
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล 2562 ฉ.สมบ.pdf

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป สำหรับรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ สพฐ. กำลังดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ สพท. จำนวนละ 1 เล่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + twelve =