วิจัย2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Download

263 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 18-08-2022 8:21

Share
DescriptionPreviewVersions
2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย1.pdf

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน