สรุปย่อรายงานการวิจัย มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข)

Download

380 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 17-09-2021 12:17

Share
DescriptionPreviewVersions
สรุปย่อรายงานการวิจัย มฐ.-รวมver2.pdf

รายงานสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + twenty =