logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบนเนอร์-PA
แบนเนอร์-PA
แบนเนอร์-PA
แบนเนอร์-PA
previous arrow
next arrow

คลิปวิดีโอ

ตารางการลงพื้นที่

กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมวดหมู่ข่าว

  ข่าวการลงพื้นที่

  ข่าวการประชุมนโยบายเร่งด่วน

  ข่าวการประชุมพิจารณาเครื่องมือ 

  ข่าวการประชุมสรุปผล

100
จำนวนเขตตรวจราชการ
200
จำนวนเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
200
จำนวนเขตพื้นที่ภาคเหนือ
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคกลาง
100
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้ (ชายแดน)

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE e-MES ภาคเหนือ

LINE e-MES ภาคกลาง/ตะวันออก

LINE e-MES ภาคอีสาน

LINE e-MES ภาคใต้/ใต้ชายแดน