สพฐ. คัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพม.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และสพม.สุรินทร์

วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2566 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ. นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ. และนางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สตผ. ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์ ใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการดำเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และองค์ประกอบที่ 2 ผลความสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ผู้เข้าร่วมการติดตาม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพม.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และสพม.สุรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us