การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน“ด้านการอ่านออกเขียนได้”ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ประธานเขตตรวจราชการที่ 15) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิค วิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ จำนวน 24 โรงเรียน จำนวน 65 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ คือ นางมุกดา วิชา และนางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการผลิตสื่อการสอน การแก้ปัญหาหรือจัดการชั้นเรียน ช่วยจุดประกายไอเดีย เทคนิค วิธีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างห้องเรียนคุณภาพ เรียนดี มีความสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us