การติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(แบบออนไลน์) เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ได้จัดประชุมเพื่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบออนไลน์) เขตตรวจราชการที่ 6 ผ่านแอพพลิเคชันซูม (ZOOM) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สตผ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 โดยมี นางวันดี จิตรไพวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และคณะติดตาม ประกอบด้วย นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม และนายมณีรินทร์ นิลตีบ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการติดตาม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 5 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us