ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
และปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับแผนงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นแนวทางกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us