ค่านิยม

STANDARDสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ฉับไว แม่นยำ เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ

          S = Smart                 เป็นผู้มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตามและการประเมินผล

          T = Trustworthy        เป็นผู้มีความน่าไว้วางใจ เชื่อถือได้

          A = Accountable        เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย      

          N = eNthusiastic        เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

          D = Diligent               เป็นผู้มีความวิริยะ พากเพียร อุตสาหะในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

          A = Adaptable           เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

          R = Reliable              เป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรงในการติดตามและการประเมินผล   

D = Dependable        เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาได้ มีจิตสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us