เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

21/06/2023
Avatar

ฝ่ายพัฒนาระบบติดตามฯ

22/02/2023
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

01/12/2020
Avatar

กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ.สพฐ.

01/10/2019
Message us