ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืดคลินิก สตผ.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืดคลินิก สตผ. จากการร่วมสนุกในกิจกรรม “ชอบกดถูกใจ ใช่กดหัวใจ ต่อเติมช่วย comment ” ในรายการคลิกนิก สตผ. ครั้งที่ 6 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

14/08/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

11/07/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

21/06/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

10/02/2023
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

20/12/2022
เดชพงษ์ อุ่นชาติ

เดชพงษ์ อุ่นชาติ

18/12/2022
1 2
Message us