การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วม (Cluster)

กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) พร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ลักษณะ คือ 1.แบบสอบถามผ่านทาง Google form 2.เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ และ 3. เก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานประจำกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us