การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิธิราชฯ สยามมกุฎมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะติดตามประกอบด้วย นางวาณี ยิ้มพานิขย์ นายนิธิศ ภู่ชัย นางสาวสาลินีเลิศ อัคฆากร นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว นายภูวิศ นรังศิยา และนายมณีรินทร์ นิลตีบ

การลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนทุน
ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก และปัญหาสุขภาพ
ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนทุนฯ รวมถึงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ปและแก้ไขปัญหาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก
ของนักเรียนที่ได้รับทุน ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us