การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) จัดประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านรูปแบบออนไลน์รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต
และบุคลากรของ สพฐ. ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน
และมีความเข้าใจที่ตรงกันในด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us