การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ก.ต.ป.น. ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน “ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการถอดบทเรียน ก.ต.ป.น.ต้นแบบ เพื่อทราบถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภารกิจงาน 4 ด้าน ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตามบริบท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us