กิจกรรมการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สพฐ. อนุมัติในหลักการให้ สตผ. ดำเนินการโครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคของการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การติดตามเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ภาคบังคับและนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับต่อยอดการพัฒนาทักษะอาชีพ

กิจกรรมที่ 2 การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนทุนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (3.00) ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาการใช้จ่ายเงินทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ยากลำบาก และปัญหาสุขภาพนั้น

ในการนี้กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ ได้ส่งลิ้งค์คลิปวิดีโอของโรงเรียนที่มีกระบวนการคัดเลือกและวิธีการดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน 3 โรง ตามวิดีโอที่อยู่ในลิ้งค์นี้ คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us