สตผ. สพฐ. จัดประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สตผ. สพฐ. ได้ประชุมสรุปผลการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12 -15 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และบุคลากรของ สตผ. รวม จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ร่วมกันสรุปและสะท้อนผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. เชิงประจักษ์ ในรอบ 6 เดือน ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากการลงพื้นที่และเห็นสภาพจริง เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและนำไปใช้วางแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
  2. สรุปผลการติดตามภาพรวม เพื่อให้ สพฐ. นำข้อมูลไปใช้พัฒนา ปรับปรุง นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ. ขอให้คณะกรรมการได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพท.ในมิติของการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นรายเขตตรวจราชการและรายตัวชี้วัดในภาพรวมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us