การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นายไชยา อินทะเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวรุ่งทิวา งามตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารและจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 3

โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมคณะกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์การบริหารและจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us