สตผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการติดตาม ประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการใช้งานระบบ e-MES ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานและจัดทำแนวทางการพัฒนาการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและตอบสนองต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us