การประชุมสรุปผลการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ศธ. ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7) โดยมีนางอรางลักษณ์ มณีศิริ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. รองผู้อำนวยการ สตผ. ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สตผ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us