สตผ. ร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ออกแบบระบบดิจิทัล ME Community เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการติดตามและประเมินผล

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบดิจิทัลเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน ความร่วมมือวิเคราะห์และออกแบบระบบดิจิทัลเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานด้านการติดตาม และประเมินผล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของ สตผ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย นายวิชัย รัศมีดารา รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายนิธิศ ภู่ชัย, ดร.สมพร สามทองกล่ำ, นายเสวก วงษ์เจริญผล และนางสาวประภาพร พลอยยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us