การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สตผ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ จาก 245 เขต บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us